รู้จัก!! การคาดการณ์อุบัติเหตุ


รู้จัก!! การคาดการณ์อุบัติเหตุ


รู้จัก!! การคาดการณ์อุบัติเหตุ

ในช่วงที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบก ได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อคัดสรรเนื้อหาเรื่อง "การคาดการณ์อุบัติเหตุ" บรรจุในกระบวนการขอรับใบอนุญาตขับรถฯ โดยได้ทยอยทำไปแล้ว และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2566 ดังนั้นใครที่ไปสอบใบขับขี่ หรือต่ออายุใบขับขี่ ก็จะได้รับการทดสอบและอบรมในเรื่องดังกล่าว

เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกเห็นว่า ปัญหาความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนถนนในไทย จะเป็นความรู้ที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถประเมินสถานการณ์อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยได้จัดทำเอกสารคู่มือการอบรมเรื่องการคาดการณ์อุบัติเหตุ พร้อมทั้งชุดข้อสอบความรู้สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่ผู้ขับขี่ทุกคนจะได้มีการเรียนรู้ ซึ่งจะมีผลอย่างสมบูรณ์ในกระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้ที่จะขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถดังกล่าวข้างต้น

รู้จักการคาดการณ์อุบัติเหตุ

ยกตัวอย่าง หัวข้อการคาดการณ์อุบัติเหตุ ได้แก่ การคาดการณ์อุบัติเหตุ ตัวอย่างสถานการณ์การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception), การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving) และข้อแนะนำในการขับรถที่ถูกต้อง (Driving Tip) เป็นต้น

ล่าสุด กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำกราฟิกสรุป การฝึกทักษะขับรถปลอดภัย ด้วยหลักคาดการณ์อุบัติเหตุ เช่น

1.รักษาระยะห่าง 3 วินาทีที่ปลอดภัย ยิ่งขับขี่รถให้มีระยะห่างกับรถคันอื่นๆ มากเท่าไหร่ ยิ่งมีเวลาในการมองเห็น สังเกต ตัดสินใจ ตอบสนองต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะขับขี่มากขึ้นเท่านั้น

2.รับรู้ สังเกตสถานการณ์รอบตัว เรามองเห็นอะไร-มองไม่เห็นอะไร ในขณะขับรถ

3.คาดการณ์ ความเสี่ยง วิเคราะห์ต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

4.ตัดสินใจ เกิดเหตุการณ์จะปฏิบัติอย่างไร

5.ตอบสนอง และปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ

6.ขับขี่ปลอดภัย ดูสถานการณ์ให้แน่ใจ ด้านหน้า-ด้านข้าง-ด้านหลัง ก่อนเลี้ยวรถ เปลี่ยนช่องจราจร


เครดิตแหล่งข้อมูล :
กรมการขนส่งทางบก


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์